Preventive Maintenance Fire Pump ( PM Fire Pump ) and Overhaul Fire Pump

Preventive Maintenance Fire Pump และ Overhaul Fire Pump

ระบบดับเพลิงมีความสำคัญอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม้ในสถานประกอบการ การบำรุงรักษาระบบดับเพลิง เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ก็จะช่วยทำให้ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินน้อยลงอย่างไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ ซึ่งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump นั้น หากได้รับการดูแลและให้ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเป็นอย่างดี ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมาก และทำให้ผู้ดูแลไม่ปวดหัวอีกด้วย

หากทำตามเทคนิคที่เราได้รวบรวมมาฝากเหล่านี้ รับรองได้ว่าจะตัดจบปัญหางานซ่อมบ่อยโดยไม่จำเป็นได้ มาอ่านบทความการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Preventive Maintenance Fire pump และ Overhaul Fire pump ซึ่งการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งาน จะทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงใช้งานได้อย่างยาวนาน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญท่านตามอ่านกันได้เลย

ปัญหาการทำงานที่ติดขัดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่พบมักจะเจอกันบ่อย ๆ ก็ในเรื่องการดูแลระบบสปริงเกอร์ที่ไม่ทั่วถึง หรือว่าผู้ดูแลขาดประสบการณ์ ในเรื่องของการตรวจสอบเบื้องต้น หรือจะเป็นในเรื่องการใช้งานที่ผิดวิธี มักจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง หากคิดว่าปัญหานี้มันอาจจะยากเกินไป หรือไม่กล้าที่จะลองแก้ไขมันดู ขออย่าได้ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดไป เพราะการตรวจสอบและการปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Preventive Maintenance Fire Pump และ Overhaul Fire Pump จริง ๆ แล้วมันง่ายนิดเดียว

ในเรื่องการดูแลทั่วไปนั้นจะต้องสังเกตอะไรบ้าง และทำการตรวจสอบค่าต่าง ๆ และทำการดูแลรักษาเพื่อยืดอายุการใช้งานได้ มีดังนี้

1. ตรวจสอบการทำงานของส่วน Control ว่ามีการทำงานที่ผิดปกติหรือไม่ เช่น หลอดไฟต่าง ๆ เป็นต้น ทุกครั้งในการตรวจเช็คส่วน Control หลอดไฟ Power จะต้องแสดงตลอด หรือหลอดไฟ Over Load จะแสดงขึ้นมาบอกว่าปั๊มมีปัญหา ผู้ที่ดูแลอยู่ให้รีบทำการตรวจเช็คโดยด่วน และตรวจหลอดไฟสถานะต่าง ๆ ที่หน้าส่วน Control

2. ให้ผู้ที่ดูแลคอยฟังเสียงมอเตอร์ว่า มีเสียงผิดปกติอะไรหรือไม่ จากที่เคยตรวจเช็คอยู่เป็นประจำ

3. ผู้ที่ดูแลต้องคอยสังเกต Seal ที่คอของปั๊มว่ามีน้ำรั่วซึมบ้างหรือไม่ หากมีการรั่วซึมควรที่จะทำการปิดปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเดิม

ขั้นตอนการตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มดับเพลิง

การตรวจสอบและการซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Preventive Maintenance Fire Pump และ Overhaul Fire Pump ก็เพื่อทำให้ปั๊มดับเพลิงนั้น มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มดับเพลิงทุกเครื่องนั้น ควรจะมีสมุดที่คอยบันทึกประวัติการใช้งาน และบันทึกรายการที่บำรุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้น ควรจะแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจำวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจำปี

การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำวัน มีดังนี้

1. อุณหภูมิของรองลื่น

2. การตรวจความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย

3. ตรวจดูกันรั่วจากจุดต่าง ๆ (Seal)

4. ตรวจสอบการหล่อลื่นและกันรั่ว โดยดูจากหลอดแก้ว หรือตัวชี้วัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบและดูแลโหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้า

6. ฟังระดับเสียงและดูการสั่นสะเทือน

7. ตรวจดูระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น

การตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน มีดังนี้

1. ตั้งให้ได้ศูนย์ระหว่างปั๊ม และต้นกำลัง

2. ทำการเติมน้ำมัน หรืออัดจารบีให้กับรองลื่น

3.ตรวจสอบรอยรั่วท่อทางดูด

การตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี มีดังนี้

1. ตรวจสอบการรั่วตามเพลา และทำการซ่อมบำรุงกันรั่ว

2. ตรวจสอบการสึกหรอของปลอกเพลา

3. ตรวจดูช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก

4. ทำการทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า

5. ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นและอัดจารบีรองลื่น

การซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Preventive Maintenance Fire Pump and Overhaul Fire Pump เป็นยังไงกันบ้าง กับหัวข้อการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพียงทำตามนี้ในไม่กี่ขั้นตอน รับรองได้เลยว่าจะสามารถยืดอายุการใช้งาน เครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างแน่นอน

สรุปได้ว่า ขอเพียงแค่ให้การใส่ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ แค่นี้ก็ทำให้เลิกปวดหัวกับการที่ต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน หรือหากยังสงสัยในส่วนของอาการและวิธีเช็ค คุณผู้อ่านสามารถย้อนกลับไปอ่านบทความนี้ได้เลย แล้วจัดทำข้อมูลเป็นตารางให้เข้าใจง่าย ๆ สำหรับการตรวจเช็ค และวิธีแก้ไขเบื้องต้นไว้แล้ว ก็จะทำให้ระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทำงานได้ดียืดอายุการใช้งานไปอีกนาน.

Visitors: 63,395