Overhaul ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง

รับตรวจสอบและซ่อมแซม ปั๊มสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะ ให้ผ่านประสิทธิภาพ ตาม พรบ.ฯ โดยทีมงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อะไหล่ตรงรุ่น

ประเภทของปั๊มที่รับบริการมีดังนี้
1. Horizontal Split Case Pump

2. Vertical Turbine Pump

พร้อมทดสอบประสิทธิภาพ หลังการติดตั้ง รับรองโดยวิศวกรวิชาชีพ รับประกันผลงาน 12 เดือน

Visitors: 63,398