ออกแบบ คำนวณ และติดตั้ง FIRE PUMP ใหม่ทั้งระบบ

ออกแบบ คำนวณพร้อม Hydraulic Calculation Mathod With Friction Lose Analysis. โดยวิศวกรวิชาชีพชำนาญการ

1. ออกแบบ คำนวณตามมาตรฐาน NFPA20 และ พรบ.ฯปี พ.ศ. 2552

2. ออกแบบ โดยระบบ Computer ทุกขั้นตอน

3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และแหล่งน้ำสำรองตามมาตรฐาน NFPA หรือ UL List / FM Approved.

4. วางแผนจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามวันที่กำหนด

5. ทดสอบประสิทธิภาพ พร้อม Commissioning ก่อนส่งมอบโครงการ

6. เอกสารรับรองจากวิศวกรวิชาชีพ

7. มีการจัดอบรมการใช้งาน และรับประกันโครงการ อย่างน้อย 12 เดือน

8. มีทีมงานคอยดูแล รองรับทุกประเด็นการใช้งาน

Visitors: 63,392