ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM ทั้งระบบ

เข้าตรวจสอบ และทดสอบระบบ Fire Alarm ทั้งระบบ โดยเครื่องมือทดสอบได้มาตรฐานพร้อม INSPECTION REPORT 

ควบคุมการดำเนินงานโดยวิศวกรวิชาชีพ

1. ตรวจสอบ และทดสอบ SMOKE DETECTOR.

2. ตรวจสอบ และทดสอบ HEAT DETECTOR.

3. ตรวจสอบ และทดสอบ BEAM DETECTOR.

4. ตรวจสอบ และทดสอบ ตู้ Graphic.

5. ตรวจสอบ และทดสอบ PULL MANUAL STSTION.

Visitors: 63,405