การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm


การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm 

ในปัจจุบันนี้มีอาคารสูงเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า หรือศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ อย่างรวดเร็ว ซึ่งสถานที่ดังกล่าวได้มีผู้คนเข้าไปใช้พื้นที่กันเยอะมาก และถ้าหากเกิดอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมา โดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนที่ดี ก็อาจนำความเสียหายมาให้สถานที่นั้น ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสูญเสียทางชีวิต

ดังนั้น ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm จึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญสำหรับอาคารต่าง ๆ นั้นหมายความว่า ในขณะที่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นภายในอาคาร ถ้าหากมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ดี จะทำให้รู้ถึงจุดเกิดเหตุ และทำการแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว จึงจะสามารถอพยพผู้ทีอยู่อาศัยออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เพลิงจะลุกไหม้มากขึ้นจนไม่สามารถอพยพได้

การทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจอะไรบ้าง

ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm สิ่งสำคัญคือต้องมีการทดสอบ และบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สามารถทำการตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยเบื้องต้นได้ 2 แบบหลัก ๆ คือ ตรวจสอบด้วยตนเองแบบทั่วไปประจำวัน และ ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำปีโดยผู้ชำนาญการ การทดสอบนั้นก็จะมีดังนี้

ทดสอบเซ็นเซอร์ ทดสอบเซ็นเซอร์แต่ละตัวของระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm เพื่อให้แน่ใจว่ายังทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไปสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มทดสอบพิเศษบนตัวเซ็นเซอร์หรือบนแผงควบคุมก็ได้

ทดสอบระบบเตือนภัย เปิดใช้งานระบบเตือนภัย เพื่อให้แน่ใจว่ายังทำงานได้อย่างถูกต้อง และให้เสียงที่ดังและชัดเจน

ทดสอบสถานีดึงด้วยมือ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบแบตเตอรี่ หรือแหล่งจ่ายไฟสำรอง เพื่อให้แน่ใจว่าชาร์จแล้ว และยังคงอยู่ในสภาพดี

ตรวจสอบระบบ ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ด้วยสายตา เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในสภาพดี และยังทำงานได้อย่างถูกต้อง

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับการทดสอบและบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ซึ่งอาจรวมไปถึงการตรวจสอบระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm และทดสอบประจำปีโดยผู้เชี่ยวชาญ

คำแนะนำคือ ไม่ควรพยายามทดสอบ หรือทำการบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยด้วยตนเอง หากว่าไม่มีความรู้ที่ถูกต้อง เว้นแต่จะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้ว หากไม่แน่ใจว่าจะทดสอบ หรือบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยอย่างไร ควรติดต่อผู้ให้บริการ ตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้เข้ามาทำการตรวจสอบให้จะดีกว่า เพื่อความมั่นใจและไม่เกิดข้อผิดพลาด


Visitors: 63,400