การทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์

 การทดสอบระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ (Sprinkler) ต้องทดสอบตามรายการ ดังต่อไปนี้

1.สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุที่ติดไฟได้ ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ 1,000 ตร.ม. ขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ ให้ครอบคลุมพื้นที่นั้น

2. สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 14 ตร.ม.ขึ้นไปต้องติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น

3. หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้องไม่ถูกทาสีหรือแผ่นสีทับ ไม่บิดงอหรือชำรุด ไม่ถูกกีดขวางโดยโคมไฟ สายไฟ สายเคเบิ้ลหรือกองวัสดุสิ่งของต่างๆ ไม่สกปรก มีฝุ่นหรือคราบน้ำมันเกาะ

4.หัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติต้องติดตั้งตามความลาดชันของหลังคาหรือเพดานโดยห่างจากหลังคาหรือเพดานนั้นไม่เกิน30 เซนติเมตร

5. การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล (มีแบบแปลนและมีวิศวกรสามัญเครื่องกล ทำการรับรอง)

 

การทดสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอันโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ (Automatic Sprinklers) มีดังนี้

1. หัวกระจายดับเพลิง จะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ สภาพของหัวกระจายดับเพลิงต้องไม่ผุกร่อน ถูกสีทาให้เกิดความชำรุดเสียหาย

2. การเปลี่ยนหัวกระจายดับเพลิงที่เสียหาย ณ จุดที่ติดตั้ง ต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือ ชนิด ขนาดรูหัวฉีดน้ำ อุณหภูมิทำงาน การเคลือบผิว แบบของแผ่นกระจายน้ำ (Deflector) เป็นต้น

3. หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่ใช้งานเป็นเวลา 50 ปีจะต้องสุ่มหัวกระจายน้ำดับเพลิงไปทดสอบการทำงานในห้องทดลอง และต้องทำลักษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 10 ปี

4. หัวกระจายน้ำดับเพลิงที่มีความเสี่ยงต่อการเสียหาย ควรจะมีอุปกรณ์ครอบป้องกัน

5. หัวกระจายน้ำดับเพลิง จะต้องจัดเตรียมสำรองไว้ไม่น้อยกว่า 6 หัว บรรจุในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหายจากฝุ่น ความชื้น การกัดกร่อน หรืออุณหภูมิที่สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส

การทดสอบระบบดับเพลิงอันโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์  ( Sprinkler ) นั้น เป็นการตรวจสอบเพื่อเช็คความพร้อมของระบบ ให้เกิดความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่ต้องเตรียมระบบดับเพลิงอันโนมัติ และ ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ (Sprinkler) ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น ระบบก็สามารถใช้งานได้ทันที ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยลง และไม่ขยายเป็นวงกว้าง อีกทั้งยิ่งสามารถระงับเหตุได้เร็วเท่าไหร่ ความเสียหายยิ่งน้อยลงเท่านั้นด้วย

Visitors: 63,382